Op deze pagina zal een week voorafgaand aan de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering alle benodigde informatie verschijnen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de agenda voor de Algemene Ledenvergadering en andere ingekomen stukken.