Als je geen lid wil worden van Libra, maar ons wel financieel wil ondersteunen,  dan kan dit door donateur te worden. Donateurschap is zowel eenmalig als periodiek mogelijk en kan zowel anoniem als met naamsbekendheid. Klik HIER om donateur van J.S.V. Libra te worden. 

Particuliere donateurs:                                                          Zakelijke donateurs: