Als je geen lid wil/kunt worden van Libra, maar ons wel financieel wil ondersteunen,  dan kan dit door donateur te worden. Donateurschap is zowel eenmalig als periodiek mogelijk en kan zowel anoniem als met naamsbekendheid. Onder de lijst met donateurs vind u een formulier om donateur te worden. Nadat u deze heeft ingevuld zal er zo spoedig mogelijk contact met u worden opgenomen. 

Particuliere donateurs

  • Gerjo van Genderen

Zakelijke donateurs