Commissielid
Angeline Kooijman

De kascommissie dient ter ondersteuning en controle van de Penningmeester. De Kascommissie kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de penningmeester. Ook is de kascommissie gerechtigd om verantwoording van de Penningmeester af te dwingen over het grootboek.