Bestuur 8

Mirthe van Laar, voorzitter

Suzanne Hoek, secretaris 

Romée van Bohemen, penningmeester

Luna Coninx, commissaris interne en externe zaken

Activiteitencommissie

Lisa van der Lee, voorzitter 

Alexander Slewe, secretaris 

Demi de Vries, penningmeester 

Reiscommissie

Armando van Deventer, voorzitter

Catelijne Boschma, vicevoorzitter

Amy Trouwborst, secretaris

Eva Strik, penningmeester

Julia Veludo, algemeen lid

Promocommissie

Annemijn Epker

Dani Taffijn 

Lustrumcommissie

Alumnicommissie

Demi Visser

Maiken Kessler

Kascommissie

Annemijn Epker

Dani Taffijn

Raad van Advies

Anne Geul

Robin Kwakkelstein

Vertrouwenspersonen

Nikita Bijster

Armando van Deventer